تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

اتصال همزمان دو کارت شبکه درون یک کیس

همونطور که عرض کردم شما روی همون یک کارت شبکه آی پی کارت شبکه دوم هم ست کنید دیگه اصلا نیازی به اون کارت شبکه دوم و جا به جا کردن کابل ندارید


این پست توسط
۱ نفر
به عنوان جواب انتخاب شده است


اغلب افراد در مورد آنچه در یک سال می‌توان انجام داد غلو و اغراق می‌کنند و آنچه در ده سال می‌توان انجام داد، ‌دست کم می‌گیرند


TOSINSO نهالی از دل ITPRO