تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

ارور ۱۸۳۴ در اکتیو دایرکتوری

کجا و چه زمانی این ارور رو دریافت می کنید ؟

لطفا از ارور یه عکس اینجا بفرستید.


این پست توسط
هیچ کس
به عنوان جواب انتخاب شده است


AMIRHOSSEIN KARIMPOUR


TOSINSO نهالی از دل ITPRO