تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

به نظر شما بهترین روش برای جداسازی اینترنت از شبکه داخلی چی هستش؟

به نظر شما بهترین روش برای جداسازی اینترنت از شبکه داخلی چی هست؟

استفاده از xenapp و vmware horizon به نظر شما بهترین روش هست ؟

از لحاظ امنیت وسرعت ومنابع سیستمی و هزینه چه روشی شما پیشنهاد می کنید؟