تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

دلیل استفاده از router-id در eigrp

خیلی ممنون دوست عزیز

یعنی کاربرد router-id در eigrp همانند کاربرد router-id در ospf هست ؟


این پست توسط
هیچ کس
به عنوان جواب انتخاب شده استTOSINSO نهالی از دل ITPRO