تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

سوال :: سوال: طرح packet tracer

یک شبکه hierarchical میخوایم

که توی این شبکه ۷ تا end device باشه

از این ۷ تا end device چهار تاش از dhcp آی پی بگیره

۲ تاش از APIPA

۱ هم static

===========================


hierarchical => end device => 4dhcp 2 Apipa 1 static

میخواستم این طرح زده بشه کسانی که میتونند پیام بفرستند