تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

فراخوانی چندین صفحه در FrameViwe در UWP

در یک برنامه ده صفحه دارم. در صفحه اصلی یک FrameViwe‌ساختم که بتونم بین صفحه ها جابه جا شه. ولی نمیدونم چجوری صفحه ها رو فراخونی کنم.

یعنی چطور میشه صفحه ها رو با اسم اضافه کرد به FlipViwe