تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

نحوه انتقال اینترنت از کامپیوتر به دستگاه های دیگر

با کابل USB میشه با ایجاد هات اسپات هم میشه


این پست توسط
هیچ کس
به عنوان جواب انتخاب شده است


*** ایران ایران، سرم روی تن من نباشه ، گر که بیگانه بشه هم وطن من ***

** Update, Backup & Security رمز موفقیت ادمین و پایداری شبکه **


TOSINSO نهالی از دل ITPRO