تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

چطور میشه روی storage یک iscsi targetتعریف کرد؟

storage های تحت شبکه, که قابلیت اتصال با usb را ندارند,,,,,,یا nas و san


این پست توسط
هیچ کس
به عنوان جواب انتخاب شده استTOSINSO نهالی از دل ITPRO