تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

امور مالی اتوماتیک ( بخش چهارم )

با سلام خدمت دوستان توسنسویی

به آخرین بخش ” امور مالی اتوماتیک ” در نرم افزار هلو رسیدیم

Image

پرداخت به(مركزهزينه): در قسمت نوع حساب، سرفصل مورد نظر را انتخاب كنيد و اگر داراي مركز هزينه مي باشد تيك آن زده و انتخاب شود. در قسمت مبلغ، مبلغ مورد نظر را وارد نماييد. در قسمت بعد گزينه هاي نقد، كارتخوان، چك، خرج چك فعال هستند که عملکرد آنها را پيشتر توضيح داده ايم.

دريافت از..(مركزدرآمد): در قسمت نوع حساب سرفصل مورد نظر را انتخاب كنيد و اگز داراي مركز درآمد مي باشد تيك آن زده و انتخاب شود و در قسمت مبلغ، مبلغ مورد نظر را وارد نماييد. در قسمت بعد گزينه هاي نقد، كارتخوان و چك فعال هستند که عملکرد آنها را پيشتر توضيح داده ايم.

برداشت: اگر يكي از شركا مبلغي را نقداً از صندوق يا بانك برداشت نمايد، با انتخاب اين گزينه و كليك بر روي دكمه ادامه، در قسمت دوم فرم، فرد مورد نظر و در کادر مبلغ برداشتی، مبلغ را درج و مجددا دكمه ادامه را كليك نماييد، با استفاده از كليد ترکيبي Shift + F11 مانده حساب فرد قابل مشاهده است، در قسمت سوم فرم امور مالي اتوماتيك گزينه هاي نقد، چك و خرج چک فعال هستند:

نقد: در اين قسمت مي توانيد مبلغ مورد نظر را وارد نماييد. سپس صندوق مورد نظر را از ليست صندوقها انتخاب نماييد. صندوق هاي مشاهده شده در اين قسمت، صندوق هايي هستند كه از مسير ” امكانات اطلاعات پايه صندوق تعريف كرده و كاربري كه با برنامه كار مي كند به آنها دسترسي دارد.

چك: براي تعريف چك، بر روي دكمه معرفي چك كليك نماييد.

خرج چك: در اين قسمت مي توانيد از چك هايي كه از طرف حساب ها دريافت نموده ايد، استفاده نماييد.

واريز سود بانكي: براي واريز وجه نقد مربوط به سود حساب هاي بانكي اين گزينه را انتخاب نموده و دكمه ادامه را كليك نماييد . در قسمت “نام حساب” مي توانيد يكي از سرفصل هاي زير مجموعه سرفصل درآمدهاي متفرقه ( ٧٠٢ ) را انتخاب نموده تا سود به دست آمده، در برنامه به عنوان درآمد ثبت شود. در قسمت “به بانك” حساب بانكي كه مي خواهيد سود به آنجا واريز شود را مشخص نماييد. در قسمت “مبلغ واريزي” مبلغ مورد نظر را وارد نماييد. در قسمت بعدي بايد نحوه دريافت اين مبلغ را ثبت نماييد كه در اين قسمت فقط گزينه نقد فعال مي باشد، مبلغ مورد نظر را وارد نماييد. درصورت نياز به درج چك مسافرتي، از گزينه چك مسافرتي که به صورت نمايشی است، استفاده نماييد.

كارمزد بانك: اگر بانك مبلغي را به عنوان كارمزد از حساب برداشت نمايد بايد از اين امكان استفاده نماييد. ابتدا حساب بانکي مورد نظر و سپس در قسمت نوع هزينه، هزينه مورد نظر را انتخاب نماييد. در قسمت مبلغ هزينه، مبلغ کارمزد را درج نماييد در قسمت بعد، گزينه نقد فعال است که عملکرد آنها را پيشتر توضيح داده ايم. پس از انجام عمليات با انتخاب كليد تأييد، از موجودي بانك به مبلغ درج شده کاهش و هزينه کارمزد، افزايش يافته، سند حسابداري صادر و ثبت خواهد شد.

پرداخت نقدي از بانك: جهت پرداخت نقدي از حساب بانك به طرف حساب، اين گزينه را انتخاب نماييد. ابتدا طرف حسابي كه به وي وجه پرداخت نموده ايد را انتخاب نماييد. سپس حساب بانكي که وجه از آن برداشت شده را مشخص و در قسمت مبلغ واريزي، مبلغ را درج نماييد، در قسمت بعد فقط گزينه مبلغ ارسال شده فعال است، لذا مبلغ مورد نظر را وارد و براي ثبت توضيحات در مورد عمليات مالي انجام شده، از قسمت توضيحات استفاده نماييد، پس از انجام عمليات با انتخاب كليد تأييد، بدهي طرف حساب به مبلغ مذکور افزايش و موجودي بانک کاهش يافته، سند حسابداري صادر و ثبت خواهد شد.

نویسنده : محمد مرآتی شیرازی

ادامه‌ی پست

اتصال همزمان دو کارت شبکه درون یک کیس

همونطور که عرض کردم شما روی همون یک کارت شبکه آی پی کارت شبکه دوم هم ست کنید دیگه اصلا نیازی به اون کارت شبکه دوم و جا به جا کردن کابل ندارید


این پست توسط
۱ نفر
به عنوان جواب انتخاب شده است


اغلب افراد در مورد آنچه در یک سال می‌توان انجام داد غلو و اغراق می‌کنند و آنچه در ده سال می‌توان انجام داد، ‌دست کم می‌گیرند


TOSINSO نهالی از دل ITPRO

ادامه‌ی پست

عملیات مرتبط به چکها در نرم افزار هلو ( بخش اول )

با سلام خدمت دوستان عزیز توسینسویی

در این بخش در خدمت شما عزیزان هستم با نحوه ثبت چک و عملیات مرتیط به چکهای دریافتی و پرداختی اعم از وصول چک . اصلاح چک . خواباندن به حساب . عودت به طرف حساب و …

ابتدا از منو های بالای برنامه روی آیکون ” وصول چک ” کلیک می کنیم .اکثر عملیات مربوط به چک ها از طریق این گزینه انجام می شود

Image

اعلام وصول كليه چك ها: برای جلوگيری از مغايرت بين موجودی واقعی حساب بانک و موجودی بانک در نرم افزار، چكهای در جريان وصول يا به عبارت ديگر به حساب خوابانده شده دريافتی از اشخاص، موجب افزايش موجودي بانك نشده و در مورد چكهای صادر و پرداخت شده نيز به همين صورت عمل شده و موجب کاهش موجودي بانك نخواهد شد.

به همين منظور بايد در فرم وصول سند بانكي، اعلام وصول يا دستور پرداخت چكها صادر شود. براي مشاهده چكها دريک تاريخ يا بين دو تاريخ خاص، پس از انتخاب گزينه انتخاب چك ازتاريخ و با ورود تاريخ مورد نظر درکادرهای مقابل آن، چكهاي بين دو تاريخ ثبت شده ليست خواهد شد. در قسمت بعد مي توانيد چك هاي دريافتي و پرداختي خود را براي اعلام وصول، وصول نقدي و … تعيين نماييد. با انتخاب گزينه “انتخاب نام بانك” و تعيين نام بانك مورد نظر فقط چك هاي مربوط به همان بانك براي وصول، وصول نقدي و … يا كليك در ستون انتخاب، چك يا چك هاي مورد نظر را انتخاب و دكمه تاييد را كليك Space ليست مي شوند. سپس با استفاده از كليد نماييد. در انتهای فرم، جمع تعدادي و ريالي چكهاي انتخاب شده محاسبه و نمايش داده خواهد شد. با کليک راست ماوس، امکان جستجوي چكها براساس شماره، مبلغ، تاريخ سررسيد و پشت نمره در اختيار شما قرار خواهد گرفت. گزينه انتخاب همه، کل چكها را انتخاب، عدم انتخاب همه برای از بين بردن انتخاب کل چكها و معكوس نمودن انتخاب آخرين حالت انتخاب را معكوس مي نمايد

Image

اصلاح چك براي اصلاح چك هاي تعريف شده در برنامه بايد از مسير اصلاحات / چك ها استفاده نماييد:

Image

اصلاح مشخصات و حذف چك: براي اصلاح چک مورد نظر با توجه به نوع چک، ابتدا يكي از دوگزينه انتخاب چکهاي پرداختي و انتخاب چکهاي دريافتي انتخاب نماييد. با انتخاب گزينه نمايش كل چکها کليه چکهاي دريافتي يا پرداختي، با استفاده از گزينه نام طرف حساب، پس از مشخص نمودن نام شخص، فقط چکهاي مربوط به آن طرف حساب، با استفاده از گزينه شماره چك با درج شماره چك در کادر مربوطه، فقط همان چك و با استفاده از گزينه پشت نمره با درج شماره پشت نمره در کادر مربوطه، چکهايي كه شامل آن يا كليك در ستون Space پشت نمره هستند، نمايش داده مي شوند. پس از تعيين موارد ذكر شده، بايد چك مورد نظر را با استفاده از كليد انتخاب، انتخاب نماييد. با كليك بر روي دكمه تأييد، فرم اصلاح سند بانكي، نمايش داده مي شود و مي توانيد مشخصات چك را اصلاح يا آن را حذف نماييد.

Image

براي اصلاح نام طرف حساب پس از انتخاب چك، با كليك بر روي دكمه اصلاح نام، شخص جديد را انتخاب نماييد با اين عمل سند حسابداري چك مربوطه نيز به نام جديد اصلاح خواهد شد.

نویسنده : محمد مرآتی شیرازی

ادامه‌ی پست

عملیات مرتبط به چکها در نرم افزار هلو ( بخش دوم )

با سلام خد مت دوستان توسینسویی

در ادامه بخش عملیات مرتبط با چک ها در نرم افزار هلو با ما همراه باشید…

عودت از حالت وصول يا خرجي: عملکرد اين گزينه مشابه گزينه اصلاح مشخصات وحذف چك است با اين تفاوت که بعد از انتخاب چکها و كليك بر روي دكمه اصلاح، چك از حالت وصول يا خرجي خارج خواهد شد. در صورتي كه بخواهيد نام طرف حساب مربوط به يك چك را اصلاح نماييد بايددكمه اصلاح نام را كليك كنيد

Image

عودت از به حساب خواباندن: با انتخاب اين گزينه مي توان يک يا چند فقره چك كه به يكي از حسابهاي بانكي خوابانده شده يا به عبارت ديگر درجريان وصول است را به ليست چکها بازگردانيد. در قسمت انتخاب نام بانك، حساب بانكي را انتخاب نموده، سپس از بين چکهايي كه نزد آن حساب سپرده و هنوز وصول نشده، چك مورد نظر را انتخاب نماييد. با كليك دكمه جمع انتخاب شده ها، پس از انتخاب چکها، جمع مبلغ آنها محاسبه و نمايش داده مي شود، پس از تأييد، چكهاي مورد نظر به ليست اسناد دريافتني اضافه خواهد شد.

عودت چك هاي دريافتني از حالت برگشتي: اگر چكي اشتباهاً اعلام برگشتی شده باشد با استفاده از اين گزينه، چک يا چکهای مورد نظر را انتخاب و اصلاح نماييد، پس از تأييد، پيغام عمليات با موفقيت انجام شد ظاهر مي گردد. با تأييد پيغام، سند حسابداري مربوط به چك برگشتي حذف وچك به ليست اسناد دريافتني اضافه خواهد شد. چك هاي مورد نظر را انتخاب و سپس دكمه عودت را كليك كنيد. در صورتي كه بخواهيد جمع مبالغ چك هاي انتخاب شده را مشاهده نماييد، دكمه جمع انتخاب شده ها را كليك كنيد.

براي مشاهده چك برگشتي اي كه عودت داده ايد، از مسير ” عمليات مالي چكها اعلام وصول كليه چك ها ” اقدام نماييد

Image

نویسنده : محمد مرآتی شیرازی

ادامه‌ی پست

تعیین زمان بندی برای روشن و خاموش شدن خودکار سرور ESXi

سلام . وقت بخیر

شاید سوالم یکم عجیب باشه ؛ اما گاهی پیش میاد که یک سرور رو بخواهیم شب ها خاموش کنیم و مجدد صبح روشنش کنیم

من خیلی سرچ کردم ما نتونستم به نتیجه برسم

چه طور میشه یک سرور HPE رو طوری تنظیم کرد که راس ساعت ۵ صبح (مثلا) روشن بشه و راس ساعت ۴ عصر (به عنوان مثال) VM هاش رو خاموش کنه و سرور رو Shutdown کنه ؟ اگر روی سرور ویندوز نصب بود میشد با کامنت و اسکژول برنامه برای خاموش کردنش داد

قطعا روی ESXi هم همین روش به نوعی باید جواب بده اما چه طور می تونیم روشن کنیم سرور رو ؟

یک راه به ذهن خودم رسید اونم اینکه بیام یک تایمر سر راه برق سرور بزارم و بعد اینکه سرور خاموش شد اون برق رو قطع کنه و صبح مجدد وصل کنه که اون طوری سرور با وصل جریان برق خودش روشن میشه اما روش استیبلی نیست .

دوستان و اساتید تجربه ای تو این زمینه داشتند ؟

ادامه‌ی پست

اتصال دستگاه به مودم بدون دسترسی به اینترنت

سلام

نکته هم اضافه کنم که بعضی از مواقع نمیشه گتوی رو خالی گذاشت و ذخیره نمیشه

اگر این مشکل پیش اومد گتوی رو یک ip بگذارین اما مودم نباشه و یک ipدیگه باشه


این پست توسط
هیچ کس
به عنوان جواب انتخاب شده است


خیلی چیزا بلد نیستم ، کاش عمرم برای یادگیری کفایت میکرد، دارم به این نتیجه میرسم که توی این عمر کوتاه هر چیزی ارزش یادگیری نداره و فقط چیزای مهم رو باید آموخت…


TOSINSO نهالی از دل ITPRO

ادامه‌ی پست

فراموش کردن پسورد تین کلاینت های قدیمی

سلام دوستان

چند تایی تین کلاینت Datasheen D750T هست که تنظیمات اون(terminal properties) دارای رمز هستش به عبارتی یه دکمه unlock داره که وقتی بزنی و رمز صحیح رو وارد کنی دکمه تنظیمات فعال میشه.متاسفانه رمز رو هم فراموش کردم.بنظرتون راهی هست که بشه این رمز رو حذف کرد.

نکته اینکه این مدل تین کلاینت ها قدیمیه و ویندوزی روش نیست ولی Remote داره.

ممنون

ادامه‌ی پست

سوال :: error در نصب solarwinds

از لینک زیر Feature Pack رو دانلود و نصب کنید :


https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29065

اگه حل نشد با نرم افزار Revo Uninstaller کلا Solar Winds و فایل های مربوط بهش رو پاک کنید و CCleaner رو اجرا کنید و سیستم رو پاکسازی کنید و دوباره تست کنید.

اگه باز هم درست نشد روی یه ویندوز سرور دیگه تست کنید( ترجیحا روی سرور ۲۰۱۲ )


این پست توسط
هیچ کس
به عنوان جواب انتخاب شده است


AMIRHOSSEIN KARIMPOUR


TOSINSO نهالی از دل ITPRO

ادامه‌ی پست

پیاده سازی امکانات ویندوز سرور

سلام

دوست عزیز منظور دوستان از سرورهای جدا ، سخت افزار جدا نبود ، منظورشون ویندوز سرور جدا بود

دوست عزیز روش استاندار برای این سناریو شما اینه که روی یک سرور سخت افزاری یک esxi نصب میکنند و روی اون چند ویندوز سرور نصب میکنند و روی هر یک از این ویندوزهای سرور یک یا چند سرویسی که شما فرمودین رو نصب میکنند

خوده ماکروسافت پیشنهاد میکنه که هر سرویس رو روی یک ویندوز سرور راه اندازی کنید اما اگر تعداد یوزرهاتون زیاد نباشه میشه بعضی از این سرویسها رو با هم نصب کرد که دوستان فرمودند


این پست توسط
هیچ کس
به عنوان جواب انتخاب شده است


خیلی چیزا بلد نیستم ، کاش عمرم برای یادگیری کفایت میکرد، دارم به این نتیجه میرسم که توی این عمر کوتاه هر چیزی ارزش یادگیری نداره و فقط چیزای مهم رو باید آموخت…


TOSINSO نهالی از دل ITPRO

ادامه‌ی پست

بحث :: جلوگیری از فراموشی

درود دوستان.

خیلی از ماها (حداقل من !) تاحالا به این مشکل برخوردیم (برخوردم) که وقتی مبحثی رو مطالعه میکنیم ، تمرین میکنیم و حتی حفظ می کنیم برای یک مدتی ، اما بعد از یک هفته به کل حافظه ما دچار فراموشی میشه. اینطور بگم که ما (من!) حافظه تصویری نداریم (ندارم).

به شخصه یکی از بزرگترین ترس هام همین فراموشی هست !!! (آلزایمر توی علم !!)

من چندین ساله شبکه رو مدام میخونم، تمرین می کنم


من چندین ساله برنامه نویسی می کنم

اما هر وقت می خوام برم سر مبحثی جدید (مثل یادگیری یک زبان برنامه نویسی جدید یا یک گرایش دیگه از شبکه) ترس از یاد بردن علومی رو دارم که قبلش یادگرفتم/


به عنوان مثال مدتیه که دوره ی MCITP مایکروسافت رو می بینم (۱ الی ۲ ماه) و تمرکزم رو روی همین دوره گذاشتم ، هیمن عامل باعث شده مقداری قابل توجه ای از دوره ی CCNP Switching رو فراموش کنم/

ناگفته نماند که این مشکل در برنامه نویسی هم موجوده.

یکی از روش هام واسه جلوگیری از این مشکل اینه که بخش بندی کنم »

شنبه: نتورک+


یک شنبه: سیسکو


دوشنبه: مایکروسافت


سه شنبه: برنامه نویسی


چهارشنبه: سیستم عامل


می خواستم بدونم شما هم اگه همچین مشکلی دارید از چه راه کاری استفاده می کنید؟


تشکر

ادامه‌ی پست